Ankieta dla Dyrektora w sprawie gotowości szkolnej dzieci 6-letnich do klasy I


Ankieta dla Rodziców w sprawie gotowości szkolnej dzieci 6-letnich do klasy I

Archiwa

TUTORING SZKOLNY

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/