mgr Janusz Caputa dyrektor szkoły
pedagog
mgr Danuta Chwast zastępca dyrektora pedagog
matematyka
informatyka
mgr Magdalena Konior – Caputa nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. IIa
plastyka
NFG
mgr Jadwiga Białek nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. Ib
mgr Iwona Sternal
nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. IIIa
mgr Beata Mazur – Fijak nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. Ia
mgr Aneta Wrona nauczanie zintegrowane wychowawca kl.IIIb
mgr Karolina Kurowska nauczanie zintegrowane
wychowawca oddziału przedszkolnego
mgr Anna Jakubiec język niemiecki
muzyka
wychowawca kl. VIIa
mgr Aneta Kufel język angielski
wychowawca kl. IVa
mgr Małgorzata Stańco język polski
wychowawca kl. VI
mgr Barbara Piecuch przyroda
technika
wychowawca kl. Vb
mgr Justyna Hiller
religia
mgr Wiesława Matejko język polski wychowawca kl Va
mgr Iwona Gandor matematyka
informatyka
mgr Sylwia Torzewska historia
plastyka
opiekun biblioteki
wychowawca kl. IVb
mgr Ewa Bąk
matematyka
wychowawca kl. VIIb
mgr Gabriela Mrowiec język angielski, NFG wychowawca kl. IVc
mgr Beata Piecuch wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Dziedzic wychowanie fizyczne
mgr Anna Matuszczak wychowanie fizyczne
mgr Dominik Caputa
wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Caputa
wychowanie fizyczne
ks. mgr Paweł Rojczyk
religia

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/