Ogłoszenia

Informacja dotycząca ubezpieczenia.

InterRisk TU S.A.
I Oddział Katowice

40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 11

tel./fax 32 350-88-90, 32 350-80-00

 

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH.

  • Ochrona przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, na całym świecie

 

  • Ubezpieczenie obejmuje elementy ochrony zdrowotnej. Ubezpieczeniem objęty jest zawał serca i udar mózgu, zdiagnozowanie sepsy, zakażenie rota wirusem, pobyt w szpitalu z powodu zachorowania  bez dodatkowej opłaty

 

  • Ubezpieczenie obejmuje elementy ochrony rodzinnej. Ubezpieczeniem objęta jest śmierć rodzica, koszty porady psychologa w NNW – bez dodatkowej opłaty

 

  • Ubezpieczenie obejmuje świadczenie 5.000 zł na zakup wózka inwalidzkiego bez dodatkowej opłaty.

 

  • Ubezpieczeniem objęty jest pobyt w szpitalu bez opłaty dodatkowej.

 

  • Ubezpieczeniem objęty jest zwrot kosztów korepetycji bez opłaty dodatkowej.

 

  • Wszystkie warianty ubezpieczenia mają rozszerzony zakres o gwarantowane wypłaty (także kiedy uszczerbek na zdrowiu = 0%) z tytułu:

 

–  Złamania i pęknięcia kości                       wypłata gwarantowana!

– Pogryzienie przez psa                               wypłata gwarantowana!

– Pogryzienie przez inne zwierzę

lub pokąsanie przez owady                     2 dni w szpitalu wypłata gwarantowana

– Rany (szwy)                                              wypłata gwarantowana!

– Urazy (zwichnięcia skręcenia, stłuczenia)        od 8 dni  unieruch., wypłata gwarantowana!

– Wstrząs mózgu                                         od 3 dnia w szpitalu, wypłata gwarantowana!

– Pobyt w  szpitalu NNW                           od 1 dnia do 90 dni w roku!

– Pobyt w  szpitalu choroba                       od 1 dnia do 60 dni w roku!

– Oparzenia                                                   od II stopnia, wypłata gwarantowana

– Operacje NNW                                          2 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

– Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji    wypłata gwarantowana!

– Zakażenie rota wirusem                           3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana

– Zatrucie gazami,                                        3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

– Porażenie prądem lub piorunem           3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

–  Zakup wózka inwalidzkiego                   wypłata gwarantowana!

– Śmierć rodzica w NNW                           wypłata gwarantowana!

 

Jeżeli w wyniku jednego wypadku zaistnieje kilka z w/w skutków to wypłata będzie sumą kolejnych świadczeń w związku z czym na przykład w razie 100% inwalidztwa wypłata może przekroczyć 200% Sumy Ubezpieczenia (do wysokości Max.Odpowiedzialności).

Bez dodatkowej opłaty.

 

  • SPRAWNE I WYGODNE WYPŁATY ODSZKODOWAŃ – przekazem, przelewem, gotówką – pełna obsługa przez BIURO OBSŁUGI POLIS       SZKOLNYCH.
  • ZNIŻKI dla Rodziców na inne ubezpieczenia (NW, dom, mieszkanie, podróż)
  • MOŻLIWOŚĆ rozszerzenia ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu w klubach pozaszkolnych za dopłatą składki

owu EDU Plus _01_27_03_2018

 

 

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/