Plan dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Szkolno – Przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Lipowa w 2020 r.

 

L.p.

Przedszkole Termin dyżuru

1

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słotwinie
Słotwina ul. Ks. F. Sznajdrowicza 11
34-324 Lipowa

01.07.2020 r. – 31.07.2020 r.

2

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśnej
Leśna ul. Św. Michała Archanioła 140
34-300 Żywiec

01.08.2020 r. – 31.08.2020 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28.01.2020 r.:

# Rodzice dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny do dnia 12.06.2020 r. w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko

# Dokonanie zapisu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru

#Dyżur odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach do danego przedszkola

Zarządzenie w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach w 2020 r.

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/