Plan dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Szkolno – Przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Lipowa w 2019 r.

(Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2019 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15.02.2019)

L.p. Przedszkole Termin dyżuru
1. Zespół Szkolno –Przedszkolny w Lipowej
Lipowa ul. Jana Pawła II 3, 34-324 Lipowa
01.07.2019 – 31.07.2019
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Twardorzeczce
Twardorzeczka ul. Widokowa 204,
34-324 Lipowa
01.08.2019 – 31.08.2019

Rodzice zapisują dziecko na dyżur wakacyjny do dnia 14.06.2019 r. w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Dokonanie zapisu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego oraz wypełnieniem Karty Zgłoszenia: Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny 2019
Wypełnioną kartę należy złożyć w Przedszkolu w Lipowej do dnia 19.06.2019 r.

Dyżur odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach do danego przedszkola.

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/