Ważna informacja!!!
Rodzice, którzy wyrażą chęć uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych w przedszkolu od 1 czerwca 2020 r. zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie telefonicznie pod nr 33 867 13 79 lub 511 776 194 w godzinach 7.00-14.00 w terminie do 27.05.2020 r.

# Informacja dla Rodziców, którzy wyrazili chęć udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych w przedszkolu od dnia 25.05.2020 r.

Ważne – INFORMACJA DLA RODZICÓW

# Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego:

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

# Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipowej:

Procedura_bezpieczeństwa_05052020-1

 


Plan dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Szkolno – Przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Lipowa w 2020 r.

L.p.

Przedszkole Termin dyżuru

1

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słotwinie
Słotwina ul. Ks. F. Sznajdrowicza 11
34-324 Lipowa

01.07.2020 r. – 31.07.2020 r.

2

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśnej
Leśna ul. Św. Michała Archanioła 140
34-300 Żywiec

01.08.2020 r. – 31.08.2020 r.

Zarządzenie w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach w 2020 r.

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Słotwinie:

Zapisu dziecka na dyżur wakacyjny można dokonać osobiście
w sekretariacie ZSP w Słotwinie lub poprzez wysłanie karty zgłoszenia na adres spslotwina@op.pl do dnia 12.06.2020r.

Karta zgłoszenia dziecka dostępna jest na stronie www.spslotwina.edu.pl 

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Leśnej:

Rodzice zapisują dziecko na dyżur wakacyjny do dnia 12.06.2020r.
w przedszkolu macierzystym, tj. w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.
Karta dostępna jest na stronie www.lesna.edu.pl.

* Dokonanie zapisu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego na zasadach określonych w obowiązującej uchwale.

* Dyżur odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach do danego przedszkola.

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/