Ogłoszenia

IV Edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego Elektroniczne wynalazki szanujemy, ale przede wszystkim książki promujemy.

ZAPROSZENIE

Marzycielki, buntowniczki, rewolucjonistki,

czyli o historii kobiet niezwykłych…

W IV Edycji Gminnego Konkursu Czytelniczego Elektroniczne wynalazki szanujemy, ale przede wszystkim książki promujemy, bohaterkami są kobiety, których wewnętrzna siła i determinacja udowadniają, że ostatnie stulecie to także historia kobiet i ich niezwykłych osiągnięć.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku ściśle splata się przecież z przyznaniem praw wyborczych kobietom. Chcemy, by nasz konkurs odkrył na nowo rolę kobiet w budowaniu niepodległej Polski.

Cel konkursu:

 • Przybliżenie sylwetek i osiągnięć kobiet, które zapisały się w historii Polski.
 • Promowanie pozytywnych wzorców osobowych wśród uczniów.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Kształtowanie wyobraźni i kreatywności artystycznej wśród młodzieży.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowania prezentacji multimedialnej.
 • Zdobywanie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji z różnych źródeł.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipowej w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz. 9:30 w sali nr 15 (tj. I piętro).
 2. Do konkursu zapraszamy trzyosobowy zespół, którego zadaniem jest przygotowanie prezentacji o jednej wybranej bohaterce książki Anny Dziewit – Meller Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy.
 3. Prezentacja musi być wykonana w programie Microsoft Office, Power Point.
 4. Przy tworzeniu prezentacji zachęcamy do skorzystania z dodatkowych źródeł informacji, np. zdjęć,  innych pozycji wydawniczych, materiałów archiwalnych.
 5. Każda praca powinna być samodzielna. Przy fotografiach i materiałach archiwalnych obowiązkowo muszą być zamieszczone informacje o autorze, ewentualnie źródle pobrania zdjęcia lub informacji (może być w formie linku).
 6. Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię.
 7. Jeden zespół może być autorem wyłącznie jednej prezentacji.
 8. Prezentacja nie może być wcześniej publikowana i nagradzana.
 9. Wykorzystane do prezentacji zdjęcia i inne materiały nie mogą naruszać praw autorskich.
 10. Czas prezentacji 10 min.

 

Kryteria oceniania prezentacji:

 • Poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji.
 • Przejrzystość i czytelność prezentacji.
 • Oryginalność i kreatywność, a także ilość zastosowanych środków przekazu.
 • Techniczna poprawność wykonania prezentacji.

 Zapraszamy.

Sylwia Torzewska

 

 

 

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/