Dyrektor i nauczyciele

 

 

mgr Janusz Caputa dyrektor szkoły
pedagog
mgr Danuta Chwast zastępca dyrektora pedagog
matematyka
informatyka
mgr Magdalena Konior – Caputa nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. IIIa
plastyka
NFG
mgr Jadwiga Białek nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. IIb
mgr Iwona Sternal
nauczanie zintegrowane NFG
wychowawca kl. Ia
mgr Beata Mazur – Fijak nauczanie zintegrowane
wychowawca kl. IIa
mgr Aneta Wrona nauczanie zintegrowane NFG                     wychowawca kl.Ib
mgr Alicja Konior język polski
wychowawca kl.IVa  opiekun biblioteki
mgr Anna Jakubiec język niemiecki
muzyka
wychowawca kl. VIIIa
mgr Aneta Kufel język angielski
wychowawca kl. Va
mgr Małgorzata Stańco język polski
wychowawca kl. VII
mgr Barbara Piecuch przyroda
technika
wychowawca kl. VIb
mgr Justyna Hiller
religia
mgr Wiesława Matejko język polski       wychowawca kl VIa
mgr Iwona Gandor matematyka
informatyka
mgr Sylwia Torzewska historia
plastyka
WOS
wychowawca kl. Vb
mgr Ewa Bąk
matematyka
wychowawca kl. VIIIb
mgr Gabriela Mrowiec język angielski, NFG wychowawca kl. Vc
mgr Beata Piecuch wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Dziedzic wychowanie fizyczne
mgr Anna Matuszczak wychowanie fizyczne
mgr Dominik Caputa
wychowanie fizyczne wychowawca kl. IVb
mgr Krzysztof Caputa
wychowanie fizyczne
ks. mgr Paweł Rojczyk
religia