Ogłoszenia
KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ.

KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ.

 

Cele Konkursu:

 

 1. Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Kształtowanie uczuć patriotycznych.
 3. Rozwijanie zainteresowań poezją.
 4. Ukazanie piękna polskiej poezji i wartości istotnych w życiu człowieka.
 5. Upowszechnianie kultury żywego słowa.

 

Regulamin Konkursu:

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII.

 

 1. Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce patriotycznej.

 

 1. Oceniamy:
 • dobór utworu,
 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • interpretację,
 • sposób mówienia,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do organizatorów Konkursu: pani Wiesławy Matejko , pani Alicji Konior i pani Sylwii Torzewskiej.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 7 listopada 2018r.

 

 1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/