Ogłoszenia
Konsultacje dla klasy 8.

Konsultacje dla klasy 8.

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie.

 • Od 25 maja br. możliwe będą konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej z przedmiotów,
 • Przy organizacji konsultacji zobowiązani jesteśmy uwzględnić  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Konsultacje będą odbywać się w reżimie sanitarnym zalecanym przez GIS i MEN.
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole będą mogli skorzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 • W celu ustalenia szczegółów i zgłoszenia potrzeby stacjonarnych konsultacji prosimy kontaktować się z wychowawcą.

Drogi Uczniu! PAMIĘTAJ!!!

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Ściśle przestrzegaj zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat S zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-menanitarny przygotowały także wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

Harmonogram konsultacji

Nr lekcji godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 8:00-9:00   Język polski     Język niemiecki
2 9:15-10:15   Matematyka     Geografia/edb
3 10:30-11:30   Język angielski     Historia/wos
4 12:00-13:00   Fizyka     Biologia/chemia
5            

Uwaga.

W przypadku zgłoszenia większej ilości uczniów będą oni podzieleni na grupy i zajęcia będą mogły odbywać się jednocześnie z  2  lub  3 przedmiotów od 8:00

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/