Montessori
Lekcja ciszy.

Lekcja ciszy.

Duże znaczenie w pracy nauczyciela Montessori ma cisza.

Wyraża się ona w dbałości o porządek, umiejętnością słuchania, uważnością. Należy tak organizować dzieciom prace, aby prowadzić do polaryzacji uwagi. Jedną z części takiej pracy są lekcje ciszy.

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/