Aktualności
” Praca własna metodą Montessori” – zajęcia w klasie 1a.

” Praca własna metodą Montessori” – zajęcia w klasie 1a.

Dnia 29 XI rodzice i uczniowie klasy 1a zostali zaproszeni na zajęcia otwarte ” Praca własna metodą Montessori”.

Podczas pracy własnej dzieci w naturalny sposób odkrywają swoje preferencje, wypróbowują rożne czynności, odkrywają własne upodobania i talenty. Tego typu zajęcia są realizowane dwa razy w tygodniu. Ćwiczenia obejmują treści z pięciu działów:
– materiał z życia codziennego/ praktycznego,
– materiał sensoryczny,
– materiał kulturowy/ poznanie otaczającego świata,
– materiał językowy,
– materiał matematyczny.
Praca własna pozwala dzieciom na zdobycie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, a to wszystko w ramach pewnych reguł. Maria Montessori pisała:”Dzieci pokazały nam, że wolność i dyscyplina są dwiema stronami tego samego medalu, dlatego że wolność prowadzi do dyscypliny”.
Beata Mazur-Fijak

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/