Przedszkole inwestycją w przyszłość.

Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia, a także wsparcie osób niepełnosprawnych.

Grupę docelową stanowi 130 uczestników w tym 25 nowych uczestników.

Zadania: utworzenie 25 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe zajęcia.

Wskaźniki: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, liczba dzieci z niepełnosprawnością objętych wsparciem.

Wskaźniki kluczowe: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

 

Wartość projektu: 287 793,29  zł

Wartość dofinansowania: 244 624,30 zł

 

Okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2019 r.

Miejsce: Przedszkole w Lipowej. 34-324 Lipowa 771

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„PRZEDSZKOLE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

w pliku do pobrania.