Rekrutacja

Lista osób przyjętych do Przedszkola w Lipowej na rok szkolny 2020/2021

1. Bąk Marcelina
2. Błachut Olaf
3. Błachut Szymon
4. Bysko Krzysztof
5. Caputa Antoni
6. Caputa Hubert
7. Caputa Oliwier
8. Freitag Mia
9. Górna Elżbieta
10. Haczek Stanisław
11. Jackowski Franciszek
12. Jackowski Olaf
13. Jankowski Olivier
14. Jasek Eliza
15. Jasiewicz Aniela
16. Juraszek Adrianna
17. Kamieniorz Filip
18. Karas Antoni
19. Kimla Julia
20. Konior Agnieszka
21. Krupa Bartłomiej
22. Łukańko Maria
23. Madejczyk Maria
24. Marszałek Liliana
25. Mołdysz Krzysztof
26. Mołdysz Tymon
27. Noga Maria
28. Pawlus Aleksandra
29. Pietraszko Wiktoria
30. Piwowar Vivian
31. Pol Piotr
32. Ryszka Jan
33. Sarapata Antoni
34. Sikora Antoni
35. Szruba Tomasz
36. Ścieszka Natan
37. Śliwa Milena
38. Ślusarz Emilia
39. Więczkowski Tadeusz
40. Wojtusiak Stanisław
41. Zdonek Natan

Dzieci, które uczęszczały do Przedszkola w Lipowej w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021

 

Lista osób nieprzyjętych do Przedszkola w Lipowej na rok szkolny 2020/2021

1. Jagosz Leon
2. Janica Aleksander
3. Klinot Maksymilian
4. Marciniak Mateusz
5. Motyka Jakub
6. Wandzel Mateusz

 

Dzieci nie ujęte w rekrutacji z powodu nie spełnienia kryterium wieku:

1. Tychocki Oskar
2. Cebrat Lena
3. Szwed Radosław
4. Krupa Mateusz
5. Majdak Mikołaj
6. Wiśniewski Jan
7. Samulak Hanna
8. Foltyniak Zofia
9. Bednarz Adam
10. Kozak Emilia
11. Piecuch Zofia


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa.

(Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2020 r.)

L.p.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
2
3
4
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko
24.02.2020 – 01.03.2020
Rekrutacja
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
02.03.2020 – 20.03.2020
22.04.2020 – 22.05.2020
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe
23.03.2020 – 27.03.2020
25.05.2020 – 29.05.2020
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
31.03.2020
01.06.2020
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
01.04.2020 – 07.04.2020
03.06.2020 – 09.06.2020
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
10.04.2020
12.06.2020

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020-2021 do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Lipowa._pdf

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Lipowej

Wnioski do pobrania: wniosek o przyjęcie do przedszkola 2020-2021