Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka
do Przedszkola w Lipowej na rok szkolny 2020/2021

Drodzy rodzice – 20 marca (piątek) 2020 r. upływa termin złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Prosimy osoby, które jeszcze tego nie zrobiły o przesłanie podpisanego wniosku wraz
z załącznikami na adres: przed.lipowa@wp.pl w formie skanów lub fotografii dokumentów.

Jeżeli ktoś z Państwa nie ma takiej możliwości prosimy o osobiste oddanie wniosku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowej
w piątek 20 marca 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00
u wicedyrektor Bernadetty Kowalczyk.

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: przed.lipowa@wp.pl w razie potrzeby oddzwonimy.
W piątek 20 marca 2020 r. można dzwonić do sekretariatu ZSP w Lipowej pod numer 33 8671379 .

Życzymy Państwu i Dzieciom dużo zdrowia i rodzinnego spędzania czasu.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Janusz Caputa
Wicedyrektor Bernadetta Kowalczyk

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipowej ogłasza nabór dzieci do Przedszkola
na rok szkolny 2020/2021

Nabór prowadzony jest w terminie
od dnia 2 marca do 20 marca 2020r.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30   

 karty zgłoszenia dziecka można odebrać osobiście
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:
Nasz adres: 34-324 Lipowa ul. Jana Pawła II 3

lub pobrać ze strony internetowej poniżej ⇓

Tel.33 867-13-79

Serdecznie zapraszamy!


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa.

(Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2020 r.)

L.p.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
2
3
4
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko
24.02.2020 – 01.03.2020
Rekrutacja
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
02.03.2020 – 20.03.2020
22.04.2020 – 22.05.2020
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe
23.03.2020 – 27.03.2020
25.05.2020 – 29.05.2020
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
31.03.2020
01.06.2020
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
01.04.2020 – 07.04.2020
03.06.2020 – 09.06.2020
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
10.04.2020
12.06.2020

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020-2021 do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Lipowa._pdf

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Lipowej

Wnioski do pobrania: wniosek o przyjęcie do przedszkola 2020-2021

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/