Świetlica działa codziennie od godziny 700 do 1530.

Świetlica szkolna realizuje funkcje opiekuńczo – wychowawcze szkoły. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych oraz podczas oczekiwania na odwozy. Uczniowie spędzają czas korzystając z wyposażenia sal świetlicowych: gier, układanek, skakanek, piłek lub oglądając filmy i bajki. Mają także możliwość odrabiania zadań z pomocą nauczyciela.

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/