UDZIAŁ W VIII GMINNYM DNIU BEZPIECZEŃSTWA – 15.11.2019 r.

15 listopada 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśnej pod patronatem Wójta Gminy Lipowa – Pana Jana Góry odbył się VIII Gminny Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem „UzależnienieNIE! A co na tak?”.

Przedstawiciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipowej wraz z opiekunem wzięli aktywny udział w tym wydarzeniu. Uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych z trenerami, wzięli udział w akcji „Jabłuszko – Cytrynka” oraz obejrzeli filmy profilaktyczne przygotowane przez uczniów klas IV – VIII. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Żywcu oraz przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epodemiologicznej w Żywcu. Poruszyli bardzo ważne tematy jak odpowiedzialność karna nieletnich czy szkodliwość dopalaczy i innych substancji odurzających. Temat przewodni Dnia Bezpieczeństwa to tematyka przeciwdziałania uzależnieniom poprzez aktywne i ciekawe możliwości spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań czy kontaktów z rówieśnikami.

Aneta Wrona