Klasa IVa, IVb i IVc
język polski
matematyka
przyroda
historia
język angielski
język niemiecki
plastyka
muzyka
zajęcia techniczne
zajęcia komputerowe
religia
Klasa Va i Vb
język polski
matematyka
zajęcia komputerowe
Klasa VIa i VIb
język polski
matematyka
zajęcia komputerowe
język niemiecki
język angielski
muzyka

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/